niedziela, 30 marca 2014

Regula III.0

"Milczeć wewnętrznie może tylko ten, kto zwalczył osiem wad głównych. Dlatego do ćwiczenia się w milczeniu należy walka z wadami, z błędnymi wewnętrznymi postawami, z przesadnymi potrzebami i życzeniami, z chaosem nieokiełznanych emocji i z ułudą stawiania siebie zawsze w punkcie centralnym. Milczenie jest środkiem w walce z błędnymi postawami wewnętrznymi. Nie jest to bierne wyrzekanie się słów, ale aktywne atakowanie emocji i agresji, które w sobie czujemy."
Milczenie jako zwycięstwo nad wadami
o. Anzelm Grun OSB
Potrzeba milczenia
Kraków 1996

niedziela, 23 marca 2014

Regula II O Ciszy

"Powstawszy zatem, zjadł i wypił. Następnie mocą tego pożywienia szedł czterdzieści dni i czterdzieści nocy aż do Bożej góry Horeb.
Tam wszedł do pewnej groty, gdzie przenocował. Wtedy Pan skierował do niego słowo i przemówił: Co ty tu robisz, Eliaszu?
A on odpowiedział: Żarliwością rozpaliłem się o chwałę Pana, Boga Zastępów, gdyż Izraelici opuścili Twoje przymierze, rozwalili Twoje ołtarze i Twoich proroków zabili mieczem. Tak że ja sam tylko zostałem, a oni godzą jeszcze i na moje życie.
Wtedy rzekł: Wyjdź, aby stanąć na górze wobec Pana! A oto Pan przechodził. Gwałtowna wichura rozwalająca góry i druzgocąca skały [szła] przed Panem; ale Pan nie był w wichurze.
A po wichurze - trzęsienie ziemi: Pan nie był w trzęsieniu ziemi.
Po trzęsieniu ziemi powstał ogień: Pan nie był w ogniu.
A po tym ogniu - szmer łagodnego powiewu.
Kiedy tylko Eliasz go usłyszał, zasłoniwszy twarz płaszczem, wyszedł i stanął przy wejściu do groty."
1Krl 19:8-13

niedziela, 16 marca 2014

Regula I.3

"Z nastaniem wieczora, gdy słońce zaszło, przynosili do Niego wszystkich chorych i opętanych; i całe miasto było zebrane u drzwi. Uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów wyrzucił, lecz nie pozwalał złym duchom mówić, ponieważ wiedziały, kim On jest. Nad ranem, gdy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miejsce pustynne, i tam się modlił. "
Mk 1:32-35

niedziela, 9 marca 2014

Regula I.2

Tradycja monastyczna zna cztery stopnie modlitwy. Stopień pierwszy to czytanie (lectio), w którym mnich przyjmuje słowo Boże i stara się o to, aby ono przemówiło do niego osobiście. Stopniem drugim jest oratio, w której odpowiada on na to, co przeczytał. Często fizycznie przerywa on także czytanie. Klęka lub rzuca się na ziemię, aby odpowiedzieć Bogu na to słowo, które trafia do jego serca. Lectio i oratio to dwie strony dialogu między Bogiem a człowiekiem. W lectio mówi Bóg, w oratio - człowiek. W meditatio, jako stopniu trzecim, mnich daje po prostu działać temu słowu, które przeczytał. Przestaje czytać i pozwala, aby słowo wprowadziło go w skupione milczenie, w którym to słowo, bez potrzeby jego analizy, może przeniknąć całe serce i je przemienić. Człowiek nie potrzebuje już wcale wypowiadać jakiś słów, ale w milczeniu pozostaje pod wrażeniem słowa. ...
Ostatnim stopniem modlitwy dla mnicha jest contemplatio - kontemplowanie Boga, stan uniesienia w Bogu. Tu kończą się obrazy, myśli i pojęcia. Tu Bóg daje się bezpośrednio doświadczyć w czystym milczeniu. Jednakże kontemplacji nie osiąga się własna siła. Jest ona czystym darem.
Milczenie jako doskonałość modlitwy
O. Anselm Grun OSB
Potrzeba milczenia
Kraków 1996