niedziela, 8 września 2013

8 września u Kartuzów uroczystość Narodziny NMP


Narodzenie Twoje, Boża Rodzicielko,
zwiastowało radość całemu światu:
z Ciebie, bowiem wzeszło Słońce Sprawiedliwości,
Chrystus, Bóg nasz.

 On zniweczył przekleństwo,
 dał nam błogosławieństwo,
 śmierć pokonał,
 życie wieczne nam darował.

 (z Liturgii Bizantyjskiej)

Narodziny Bogurodzicy ikona. J. Nowosielskiego

Od II wieku Tradycja poapostolska przekazuje nam, że rodzicami Maryi byli: Joachim i Anna, pobożni Żydzi. Mimo sędziwego wieku nie mieli dziecka, i dzięki gorliwym prośbom Bóg wysłuchał ich próśb i w nagrodę za pokładaną w Nim bezgraniczną ufność sprawił, że Anna urodziła córkę, Maryję, prawdopodobnie pomiędzy 20 a 16 rokiem przed narodzeniem Jezusa. Wiedzę czerpiemy z pism apokryficznych przede wszystkim z Protoewangelii Jakuba, z której dowiadujemy się, że Maryja jako kilkuletnia dziewczynka została przez rodziców ofiarowana w świątyni, gdzie zamieszkała, uczyła się modlić, poznawała Pismo Święte, rosła w wierze i od samego początku uczyła się być z Bogiem, Jemu służyć. Rodzice dali jej to, co uważali za najlepsze dla swego dziecka: wychowanie religijne – życie w bliskości Boga, służenie Mu, odczytywanie i pełnienie Jego woli, stawanie się „służebnicą Pańską”. Rodzice Maryi, poprzez ich głęboką wiarę, nieustanna modlitwę, bezgraniczne zawierzenie Bogu, przygotowali grunt na narodzenie się tej, która stanie się matka samego Zbawiciela. Śladem tego opisu jest obchodzone w Kościele w dniu 21 listopada wspomnienie Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny.

Pielgrzymi przybywający do Jerozolimy już od V w. nawiedzali kościół Najświętszej Panny (obecnie św. Anny, gdzie jest czczona figurka Maryi jako małego dziecka) „w miejscu Jej narodzenia”. Inne wzmianki o liturgicznym obchodzie narodzin Maryi pochodzą z VI w. Święto powstało prawdopodobnie w Syrii, gdy po Soborze Efeskim kult maryjny w Kościele przybrał zdecydowanie na sile.

Datę 8 września Kościół przyjął ze Wschodu, gdzie uroczystość ta musiała istnieć wcześniej, bo kazania-homilie wygłaszali o niej św. German (+ 732) i św. Jan Damasceński (+ 749).

W Kościele Zachodnim święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny występuje po raz pierwszy w kalendarzu liturgicznym biskupa Reims we Francji — Sonnancjusza (614-631).
 Za pontyfikatu papieża Sergiusza I (687 — 701) to święto nabrało dużego znaczenia, zostało zaliczone do czterech wielkich uroczystości Maryjnych połączonych z procesją stacyjną. W tym dniu lud z kapłanami gromadził się w kościele św. Adriana, po czym wszyscy z zapalonymi świecami udawali się w uroczystej procesji do bazyliki Matki Bożej Większej. Wierzono, że jak jutrzenka zapowiadała wschód słońca, tak narodziny Maryi zapowiadały bliskie już przyjście na świat Zbawiciela. Dzień narodzin Maryi nie tylko sprawił radość Jej rodzicom, ale stał się radością całej ludzkości, gdyż narodzony z Niej Chrystus pojedna nas z Bogiem i ofiaruje nam pokój, którego świat dać nie może (por. J 14,27).
W Polsce święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny ma także nazwę Matki Bożej Siewnej. Był dawny zwyczaj, że dopiero po tym święcie i uprzątnięciu pól zaczynano orkę i siew. Lud chciał najpierw, aby rzucone w ziemię ziarno pobłogosławiła Boża Rodzicielka. Do ziarna siewnego dodawano ziarno wyłuskane z kłosów, które były wraz z kwiatami i ziołami poświęcane w uroczystość Wniebowzięcia Matki Bożej, by uprosić sobie dobry urodzaj.

We Włoszech istnieje kult Maryi – Dziecięcia, gdzie istnieją nawet sanktuaria: Madonna Bambina w Forno Canavese, Madonna Bambina w katedrze mediolańskiej - pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny; Madonna Bambina w kaplicy domu generalnego Sióstr Miłosierdzia, która jest główną Patronką tego zgromadzenia; sanktuarium Matki Bożej-Dzieciątka jest w Mercatello - znajduje się tam obraz namalowany przez św. Weronikę Giuliani (+ 1727).

źródła: katolickie

sobota, 7 września 2013

8 września


Narodzenie Twoje, Boża Rodzicielko,
zwiastowało radość całemu światu:
z Ciebie, bowiem wzeszło Słońce Sprawiedliwości,
Chrystus, Bóg nasz.

 On zniweczył przekleństwo,
 dał nam błogosławieństwo,
 śmierć pokonał,
 życie wieczne nam darował.

 (z Liturgii Bizantyjskiej)

Od II wieku Tradycja poapostolska przekazuje nam, że rodzicami Maryi byli: Joachim i Anna, pobożni Żydzi. Mimo sędziwego wieku nie mieli dziecka, i dzięki gorliwym prośbom Bóg wysłuchał ich próśb i w nagrodę za pokładaną w Nim bezgraniczną ufność sprawił, że Anna urodziła córkę, Maryję, prawdopodobnie pomiędzy 20 a 16 rokiem przed narodzeniem Jezusa. Wiedzę czerpiemy z pism apokryficznych przede wszystkim z Protoewangelii Jakuba, z której dowiadujemy się, że Maryja jako kilkuletnia dziewczynka została przez rodziców ofiarowana w świątyni, gdzie zamieszkała, uczyła się modlić, poznawała Pismo Święte, rosła w wierze i od samego początku uczyła się być z Bogiem, Jemu służyć. Rodzice dali jej to, co uważali za najlepsze dla swego dziecka: wychowanie religijne – życie w bliskości Boga, służenie Mu, odczytywanie i pełnienie Jego woli, stawanie się „służebnicą Pańską”. Rodzice Maryi, poprzez ich głęboką wiarę, nieustanna modlitwę, bezgraniczne zawierzenie Bogu, przygotowali grunt na narodzenie się tej, która stanie się matka samego Zbawiciela. Śladem tego opisu jest obchodzone w Kościele w dniu 21 listopada wspomnienie Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny.

Pielgrzymi przybywający do Jerozolimy już od V w. nawiedzali kościół Najświętszej Panny (obecnie św. Anny, gdzie jest czczona figurka Maryi jako małego dziecka) „w miejscu Jej narodzenia”. Inne wzmianki o liturgicznym obchodzie narodzin Maryi pochodzą z VI w. Święto powstało prawdopodobnie w Syrii, gdy po Soborze Efeskim kult maryjny w Kościele przybrał zdecydowanie na sile.

Datę 8 września Kościół przyjął ze Wschodu, gdzie uroczystość ta musiała istnieć wcześniej, bo kazania-homilie wygłaszali o niej św. German (+ 732) i św. Jan Damasceński (+ 749).

W Kościele Zachodnim święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny występuje po raz pierwszy w kalendarzu liturgicznym biskupa Reims we Francji — Sonnancjusza (614-631).
 Za pontyfikatu papieża Sergiusza I (687 — 701) to święto nabrało dużego znaczenia, zostało zaliczone do czterech wielkich uroczystości Maryjnych połączonych z procesją stacyjną. W tym dniu lud z kapłanami gromadził się w kościele św. Adriana, po czym wszyscy z zapalonymi świecami udawali się w uroczystej procesji do bazyliki Matki Bożej Większej. Wierzono, że jak jutrzenka zapowiadała wschód słońca, tak narodziny Maryi zapowiadały bliskie już przyjście na świat Zbawiciela. Dzień narodzin Maryi nie tylko sprawił radość Jej rodzicom, ale stał się radością całej ludzkości, gdyż narodzony z Niej Chrystus pojedna nas z Bogiem i ofiaruje nam pokój, którego świat dać nie może (por. J 14,27).
W Polsce święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny ma także nazwę Matki Bożej Siewnej. Był dawny zwyczaj, że dopiero po tym święcie i uprzątnięciu pól zaczynano orkę i siew. Lud chciał najpierw, aby rzucone w ziemię ziarno pobłogosławiła Boża Rodzicielka. Do ziarna siewnego dodawano ziarno wyłuskane z kłosów, które były wraz z kwiatami i ziołami poświęcane w uroczystość Wniebowzięcia Matki Bożej, by uprosić sobie dobry urodzaj.

We Włoszech istnieje kult Maryi – Dziecięcia, gdzie istnieją nawet sanktuaria: Madonna Bambina w Forno Canavese, Madonna Bambina w katedrze mediolańskiej - pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny; Madonna Bambina w kaplicy domu generalnego Sióstr Miłosierdzia, która jest główną Patronką tego zgromadzenia; sanktuarium Matki Bożej-Dzieciątka jest w Mercatello - znajduje się tam obraz namalowany przez św. Weronikę Giuliani (+ 1727).
źródła: katolickie